FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेट बक्तव्य २०८०

८०/८१ 07/03/2023 - 16:48 PDF icon बजेट वक्तव्य २०८०.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०८०

८०/८१ 06/30/2023 - 15:25 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०८०.pdf

दुर्गाथली गाउँपालिकाको १३ औं अधिवेशन

७९-८० 06/25/2023 - 17:03

आ.ब.२०७९।०८० सालको बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 08/15/2022 - 12:43 PDF icon आ.ब. २०७९।०८० सालको बजेट कार्यक्रम.pdf

आ.ब. २०७९।०८० को निति तथा कार्यक्रम

२०७८।०७९ 06/24/2022 - 15:01 PDF icon निति तथा कार्यक्रम आ.ब. २०७९।०८०.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७८।०७९

७७/७८ 07/02/2021 - 17:15 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७८।०७९.pdf

बजेट बक्तब्य २०७७।०७८

७७/७८ 08/14/2020 - 16:25 PDF icon बजेट बक्तव्य 2077.78-converted.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७७।०७८

७७/७८ 06/25/2020 - 11:47 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७७।०७८.pdf

सातौ गाउँसभा समुद्घाटन २०७७।०३।१०

७७/७८ 06/24/2020 - 16:45