FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दुर्गाथली गाउँपालिकाको सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 02/05/2024 - 15:09 PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
हेभि यन्त्रिक उपकरण संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 11/05/2023 - 14:10 PDF icon हेभि यन्त्रिक उपकरण संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
एम्बुलेन्स सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 11/05/2023 - 14:05 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
दुर्गाथली राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 11/05/2023 - 10:57 PDF icon दुर्गाथली राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 06/30/2023 - 15:33 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/20/2023 - 11:58 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्धयन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७९.pdf
द्धन्द्ध प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 11/01/2022 - 12:55 PDF icon द्धन्द्ध प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
एम.बि.बि. स. अध्ययन छात्रबृत्री सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 11/01/2022 - 11:45 PDF icon एम.बि.बि. स. अध्ययन छात्रबृत्री सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 08/07/2022 - 17:30 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 12:43 PDF icon स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन २०७७.pdf

Pages