FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 08/07/2022 - 17:33 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 08/07/2022 - 17:30 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ २०७८।०७९ 08/07/2022 - 16:50 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 12:43 PDF icon स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन २०७७.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही कार्यविधि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ७६/७७ 05/25/2022 - 12:39 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही कार्यविधि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६.pdf
सहकारी ऐन २०७६ ७६/७७ 05/25/2022 - 11:49 PDF icon सहकारी ऐन २०७६.pdf
शिक्षा ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 11:42 PDF icon शिक्षा ऐन २०७७.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/25/2022 - 11:38 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७६/७७ 05/25/2022 - 11:36 PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ २०७८।०७९ 05/25/2022 - 11:33 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf

Pages