FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 11:42 PDF icon शिक्षा ऐन २०७७.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/25/2022 - 11:38 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७६/७७ 05/25/2022 - 11:36 PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ २०७८।०७९ 05/25/2022 - 11:33 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/25/2022 - 11:18 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 05/25/2022 - 11:05 PDF icon गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६.pdf
गाउँ शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 11:03 PDF icon गाउँ शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७५ ७५/७६ 05/25/2022 - 10:59 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 05/25/2022 - 10:46 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 13:59 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf

Pages